Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Oversikt over konfirmasjonsdatoer

 
KIRKE 2024 2025 2026 2027
Hen 4. og 5. mai Lørdag 3. mai Lørdag 2. mai Lørdag 1. mai
Kors  28. april      
Øverdalen        
Grytten 11. og 12. mai Lørdag 10. mai Lørdag 9. mai Lørdag 8.mai
Rødven 9. mai 29. mai 14. mai 6. mai
Holm 12. mai 29. mai 14. mai 14. mai
Eid 19. mai 8. juni 24. mai 16. mai
Innfjorden 19. mai 8. juni 24. mai 16. mai
Voll 19. mai 8. juni 24. mai 16. mai

 

 

Påmelding til konfirmasjon

 
For påmelding utenom denne periode kan du ta kontakt med kirkekontoret.